AKO NÁS PODPORIŤ

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť naše úsilie zlepšovať naše okolie - pomáhať ostatným. 

Tu nájdete niekoľko spôsobov ako to urobiť.

Ďakujeme za každú pomoc.

Dar na bankový účet

Podporiť nás môžete finančným darom na bankový účet vedený vo Fio banke, a.s..

Základné platobné údaje:

Číslo účtu IBAN:  SK2783300000002101586572

Variabilný a konštatný symbol: nie je potrebné uvádzať
Správa pre príjemcu: na dobrovoľnej báze

Charitatívna dražba

Ďalšou možnosťou ako podporiť naše úsilie pomáhať tým, čo sa ocitli z rôznych dôvodov v núdzi je zapájať sa do charitatívnych aukcií. Predmet aukcie môže byť akýkoľvek. Každú plánovanú aukciu zverejníme na našom webe, Facebooku - OZ Pomáhame srdcom a Instagrame - oz_pomahamesrdcom približne týždeň pred jej začiatkom. 

Stačí náš už len sledovať a pri vyhlásení aukcie sa zapojiť :)

Nákup trička

Podporiť činnosť občianskeho združenia a napĺňanie cieľov môžete podporiť kúpou tričiek z našej kolekcie pre celú rodinu - mamku, tatka ale aj detičky. Dostupné sú v rôznych veľkostiach - stačí si len vybrať. 

 

2% z dane z príjmu

Aj tento rok má každý možnosť poukázať 2% z dane z príjmu. Vďaka Vašim 2% vieme naďalej rozvíjať naše činnosti, poskytovať pomoc tým, ktorí to potrebujú. 

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytujeme stručný prehľad o výške a spôsobe poukázania podielu dane z príjmu.

V prípade, že ste fyzická osoba, tak poukazujete podiel vo výške 2%. 

Ak si daňové priznanie podávate sám/sama, tak vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého pobytu. 

Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa o vypracovanie daňového priznania, tak vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive. K vyplnenému tlačivu je potrebné doložiť potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a následne ho podáte do 30. apríla osobne alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého pobytu. 

Tlačivo s predpísanými údajmi nášho občianskeho združenia Pomáhame srdcom si môžete stiahnuť TU:

Potrebné údaje sú: 

OZ Pomáhame srdcom
Karpatská 6175/4
974 11 Banská Bystrica
IČO: 52090868V prípade, že ste fyzická osoba – dobrovoľník, tak poukazujete podiel vo výške 3%. Podmienkou je, že v súvisiacom zdaňovacom období ste vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a je potrebné predložiť o tom písomné potvrdenie.  


V prípade, že ste právnická osoba, tak poukazujete podiel vo výške 1% alebo 2%.

2% poukazujete vtedy, ak podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazuje právnická osoba podiel len vo výške 1%. Právnická osoba priamo v daňovom priznaní označí, že poukazuje podiel z dane z príjmu.  

Ďakujeme za prejavenú dôveru a vážime si Vašu pomoc v našom ďalšom úsilí pomáhať.