Charitatívna dražba

V dňoch 30. a 31.05.2020 sme uskutočnili našu prvú charitatívnu dražbu o dres,  ktorí venoval aj s autogramom jeden z najlepších hokejistov samostatnej Slovenskej republiky Banskobystričan Richard Zedník. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do dražby zapojili. Sme radi, že stále sú medzi nami ľudia, ktorí chcú pomáhať.

Gratulujeme víťazke dražby pani Ivone Rybovičovej, ktorá dres vydražila za krásnych 380,- Eur.

Výťažok bol venovaný Detskej onkológii v Banskej Bystrici.


Rozdávanie rúšok v čase koronakrízy

Aj my sme sa v týchto ťažkých časoch rozhodli prispieť - na Námestí SNP v Banskej Bystrici sme rozdávali rúška okoloidúcim. Vypočuli sme si veľa vďaky, čo aj nás zahrialo pri srdiečku. Zapojila sa aj prevádzka Zmrzlina pod vežou na Námestí SNP.

Sme radi, že aj takouto troškou sme niekomu pomohli a skrášlili deň.


Darovacia burza "Daj veciam druhú šancu"

V spolupráci s Komunitným centrom - Rudlová Sásová sme zorganizovali darovaciu burzu s názvom

                                              DAJ VECIAM DRUHÚ ŠANCU

Celá príprava trvala vyše mesiaca a vyvrcholila posledným dňom - piatok na svätého Valentína. Vecí bolo neúrekom!

Celú akciu hodnotíme viac ako úspešnú. Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí si doma našli čas na "upratanie" svojich príbytkov a doniesli veci, ktoré už u nich nemali miesto, do Komunitného centra. Všetky tieto veci si našli svojich nových majiteľov. Sme hrdí na to, že sa takéto niečo podarilo. 

Ako jeden príklad za všetky spomeniem malé dievčatko, ktoré sa rozplývalo šťastím, pretože sa jej splnil sen - na našej burze si našla korčule, ktoré jej padli ako uliate. 

Veľké ĎAKUJEM patrí aj dievčatám z centra, ktoré pomáhali túto akciu pripraviť.


"Bez ohrozenia 2019"

Spúšťame celoročnú verejnú zbierku s názvom "Bez ohrozenia 2019"

S radosťou oznamujeme, že sme splnili všetky požiadavky stanovené zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a tak Ministerstvo vnútra vydalo na našu žiadosť rozhodnutie o zápise verejnej zbierky s názvom „Bez ohrozenia 2019“ pod registrovým číslom 000-2019-020972.

Zbierka je zameraná na deti, ktoré sú v núdzi, zanedbávané a týrané. Je na každom z nás ako sa k tomu postavíme, ale budeme radi keď prispejete aj Vy.  

Výnos zo zbierky bude použitý:
- na materiálnu a finančnú pomoc rodičom týraných a zanedbávaných detí,
- na úhradu detských táborov v SR,
- na riešenie neobvyklých, životných a krízových situácií rodín s deťmi,
- na podporu krízových centier v SR.

Výskyt týrania, zneužívania a zanedbávania detí na Slovensku zatiaľ nie je štatisticky dostatočne zmapovaný. Bolo by však naivné vyvodiť z toho, že naša spoločnosť je v tomto smere zdravá. Informácie o domácom násilí páchanom na deťoch prenikajú na verejnosť čoraz častejšie, pričom väčšina násilia v rodinách či školách ostáva naďalej bez povšimnutia. 


Postavme sa tomuto tichému zlu čelom a pomáhajme tým najmenším.  


Ďakujeme vopred za váš záujem a pomoc.

 

Naša zbierka už aj v ONE OF ONE BARBER v Banskej Bystrici

Ďakujem ONE OF ONE BARBER a Vladovi Moravčíkovi za podporu našej zbierky BEZ OHROZENIA 2019.
Kedykoľvek sa zastavte a podporte s nami dobrú vec.

Naša zbierka na Vianočných trhoch v Banskej Bystrici

Ďakujeme Dušan Ďurič a Patrik Poribić z NJOY the BAR za podporu a pomoc pri zbierke ,, BEZ OHROZENIA 2019 “.


Verejná zbierka "Bez ohrozenia"

Ďalšia verejná zbierka zameraná na deti, ktoré sú v núdzi, zanedbávané a týrané. Budeme radi keď prispejete aj Vy.
Výnos zo zbierky bude použitý:
- na materiálnu a finančnú pomoc rodičom týraných a zanedbávaných detí,
- na úhradu detských táborov v SR,
- na riešenie neobvyklých, životných a krízových situácií rodín s deťmi,
- na podporu krízových centier v SR.

Zbierka je realizovaná splnením požiadaviek stanovených zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a tak Ministerstvo vnútra vydalo na našu žiadosť
rozhodnutie o zápise verejnej zbierky s názvom „Bez ohrozenia“ pod registrovým číslom 000-2019-027281. 

Výskyt týrania, zneužívania a zanedbávania detí na Slovensku zatiaľ nie je štatisticky dostatočne zmapovaný. Bolo by však naivné vyvodiť z toho, že naša spoločnosť je v tomto smere zdravá. Informácie o domácom násilí páchanom na deťoch prenikajú na verejnosť čoraz častejšie, pričom väčšina násilia v rodinách či školách ostáva naďalej bez povšimnutia.

Ďakujeme vopred za váš záujem a pomoc.