"Bez ohrozenia 2019"

Spúšťame celoročnú verejnú zbierku s názvom "Bez ohrozenia 2019"

S radosťou oznamujeme, že sme splnili všetky požiadavky stanovené zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a tak Ministerstvo vnútra vydalo na našu žiadosť rozhodnutie o zápise verejnej zbierky s názvom „Bez ohrozenia 2019“ pod registrovým číslom 000-2019-020972.

Zbierka je zameraná na deti, ktoré sú v núdzi, zanedbávané a týrané. Je na každom z nás ako sa k tomu postavíme, ale budeme radi keď prispejete aj Vy.  

Výnos zo zbierky bude použitý:
- na materiálnu a finančnú pomoc rodičom týraných a zanedbávaných detí,
- na úhradu detských táborov v SR,
- na riešenie neobvyklých, životných a krízových situácií rodín s deťmi,
- na podporu krízových centier v SR.

Výskyt týrania, zneužívania a zanedbávania detí na Slovensku zatiaľ nie je štatisticky dostatočne zmapovaný. Bolo by však naivné vyvodiť z toho, že naša spoločnosť je v tomto smere zdravá. Informácie o domácom násilí páchanom na deťoch prenikajú na verejnosť čoraz častejšie, pričom väčšina násilia v rodinách či školách ostáva naďalej bez povšimnutia.

Práve pripravujeme ďalšie kroky na celoslovenské spustenie zbierky. Budeme vás včas informovať.  

Postavme sa tomuto tichému zlu čelom a pomáhajme tým najmenším.  

Ďakujeme vopred za váš záujem a pomoc.

 

Naša zbierka už aj v ONE OF ONE BARBER v Banskej Bystrici

Ďakujem ONE OF ONE BARBER a Vladovi Moravčíkovi za podporu našej zbierky BEZ OHROZENIA 2019.
Kedykoľvek sa zastavte a podporte s nami dobrú vec.


POMOC PRVÁČKE

Nie ku každému dieťaťu je osud žičlivý. Je to o to smutnejšie, keď ide o prváčika, ktorý má pred sebou veľký životný míľnik - nástup do školy. Pomohli sme dievčatku so školskou výbavou - jej radosť a úsmev boli neopísateľné. Sme radi, že naše činy pomáhajú.

LETNÝ TÁBOR 2019

Už aj druhý tábor máme za sebou

Ďalšie naše dieťa v letnom tábore KDE BOLO, TAM NEBOLO. Veľmi sa mu páčilo, bol nadšený. Znova ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za podporu. 

1. tábor máme za sebou :)

Tak a prvé dieťa má za sebou letný tábor KDE BOLO, TAM NEBOLO v Hornej Vsi. Získala si veľa priateľov a zážitkov na celý život. Sme radi, že sa nám cez OZ Pomáhame srdcom a sponzorov (Fagor Ederlan Slovensko, Global Finance, Positivo Café) podarilo splniť sen mladej slečny ísť do letného tábora. Prajeme jej ešte veľa super letných zážitkov ♥️♥️♥️

 

Podarilo sa

Veľká vďaka za veľké srdce, ktoré ste ukázali priatelia. Vďaka vám sa nám podaril splniť sen dvom deťom, ktoré snívali o letnom tábore. Ich mamičky sú vďačné za každú pomoc, ktorú im dobrí ľudia poskytli. Ich úsmev je na nezaplatenie.

Podarilo sa nám uhradiť ich deťom v plnej výške pobyt v detskom tábore v Hornej Vsi. Veríme, že si ho naplno užijú a budú naň spomínať len pozitívne.

Týmto sa chceme poďakovať nie len našim sponzorom (Fagor Ederlan Slovensko, Global Finance, Positivo Café) ale aj cestovnej kancelárii Bombovo, ktorá nám vyšla maximálne v ústrety.  

Veríme, že ďalšie projekty pomoci tým čo si to zaslúžia a potrebujú sa nám vďaka vám priatelia podaria zrealizovať.

 
 

Výzva

Čas letných prázdnin sa blíži a my sme sa rozhodli pomôcť rodinám, ktoré to nemajú po finančnej stránke jednoduché. Rozhodli sme sa tento rok splniť dvom deťom malý sen a pomôcť mu s účasťou v letnom tábore KDE BOLO, TAM NEBOLO. Ďalšie informácie môžete nájsť tu, na našej FB stránke - OZ Pomáhame srdcom.

Prihlásilo sa niekoľko detí a práve prebieha výber. O výsledkoch vás budeme informovať. 

Ďakujeme za záujem. Potvrdilo sa, že naše aktivity majú zmysel :)