Verejná zbierka "Bez ohrozenia 2019"

UKONČENIE VEREJNEJ ZBIERKY "Bez ohrozenia 2019"

Verejná zbierka "Bez ohrozenia 2019" bola ku dňu 2.7.2020 ukončená. 

Hrubý výnos zbierky je 762,- Eur.

Týmto sa chceme poďakovať každému kto prispel.

V zmysle zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach sme doručili Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (MV SR) predbežnú správu verejnej zbierky "Bez ohrozenia 2019". MV SR konštatovalo, že správa obsahuje všetky náležitosti v zmysle zákona. Nech sa páči, poskytujeme vyhodnotenie k nahliadnutiu.

V zmysle zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach bola dňa 15.06.2021 MV SR doručená Záverečná správa verejnej zbierky s názvom "Bez ohrozenia 2019".
Použitie výnosov zbierky a vyhodnotenie MV SR poskytujeme k nahliadnutiu nižšie.

aktualizované dňa 17.07.2021


Verejná zbierka "Bez ohrozenia 2019"

S radosťou oznamujeme, že sme splnili všetky požiadavky stanovené zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a tak Ministerstvo vnútra vydalo na našu žiadosť rozhodnutie o zápise verejnej zbierky s názvom „Bez ohrozenia 2019“ pod registrovým číslom 000-2019-020972 do registra verejných zbierok.

Zbierka bola zameraná na deti, ktoré sú v núdzi, zanedbávané a týrané. Je na každom z nás ako sa k tomu postavíme, ale budeme radi keď prispejete aj Vy.  

Výnos zo zbierky bude použitý:
- na materiálnu a finančnú pomoc rodičom týraných a zanedbávaných detí,
- na úhradu detských táborov v SR,
- na riešenie neobvyklých, životných a krízových situácií rodín s deťmi,
- na podporu krízových centier v SR.

Výskyt týrania, zneužívania a zanedbávania detí na Slovensku zatiaľ nie je štatisticky dostatočne zmapovaný. Bolo by však naivné vyvodiť z toho, že naša spoločnosť je v tomto smere zdravá. Informácie o domácom násilí páchanom na deťoch prenikajú na verejnosť čoraz častejšie, pričom väčšina násilia v rodinách či školách ostáva naďalej bez povšimnutia.

Postavme sa tomuto tichému zlu čelom a pomáhajme tým najmenším.  

Ďakujeme vopred za váš záujem a pomoc.

 

Naša zbierka aj v ONE OF ONE BARBER v Banskej Bystrici

Verejnú zbierku Bez ohrozenia 2019 podporili spolu s Vladom Moravčíkom aj v barbershope ONE OF ONE BARBER v Banskej Bystrici. Ďakujeme.

Zbierka aj na Vianočných trhoch 2019/2020 na Námestí SNP v Banskej Bystrici

Ďakujeme Dušan Ďurič a Patrik Poribić z NJOY the BAR za podporu a pomoc pri zbierke Bez ohrozenia 2019.