Verejná zbierka "Bez ohrozenia 2019"

S potešením oznamujeme, že naša zbierka "Bez ohrozenia 2019" sa začala a je možné zasielať príspevky na osobitný účet vedený vo Fio banke, a.s.. Číslo účtu: IBAN SK97 8330 0000 0028 0163 9065.
Ďalej naša zbierka bude prebiehať formou zbierania dobrovoľných príspevkov do pokladničiek - stacionárnych a prenosných. Budeme radi, keď prispejete.

Ešte raz ďakujeme za záujem a pomoc.

 

Spúšťame celoročnú verejnú zbierku s názvom "Bez ohrozenia 2019"

S radosťou oznamujeme, že sme splnili všetky požiadavky stanovené zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a tak Ministerstvo vnútra vydalo na našu žiadosť rozhodnutie o zápise verejnej zbierky s názvom „Bez ohrozenia 2019“ pod registrovým číslom 000-2019-020972.

Zbierka je zameraná na deti, ktoré sú v núdzi, zanedbávané a týrané. Je na každom z nás ako sa k tomu postavíme, ale budeme radi keď prispejete aj Vy.  

Výnos zo zbierky bude použitý:
- na materiálnu a finančnú pomoc rodičom týraných a zanedbávaných detí,
- na úhradu detských táborov v SR,
- na riešenie neobvyklých, životných a krízových situácií rodín s deťmi,
- na podporu krízových centier v SR.

Výskyt týrania, zneužívania a zanedbávania detí na Slovensku zatiaľ nie je štatisticky dostatočne zmapovaný. Bolo by však naivné vyvodiť z toho, že naša spoločnosť je v tomto smere zdravá. Informácie o domácom násilí páchanom na deťoch prenikajú na verejnosť čoraz častejšie, pričom väčšina násilia v rodinách či školách ostáva naďalej bez povšimnutia.

Práve pripravujeme ďalšie kroky na celoslovenské spustenie zbierky. Budeme vás včas informovať.  

Postavme sa tomuto tichému zlu čelom a pomáhajme tým najmenším.  

Ďakujeme vopred za váš záujem a pomoc.