Verejná zbierka "Bez ohrozenia"

UKONČENIE VEREJNEJ ZBIERKY "Bez ohrozenia"

Verejná zbierka "Bez ohrozenia" bola ku dňu 10.09.2020 ukončená.

Hrubý výnos zbierky je 82,61 Eur.

Týmto sa chceme poďakovať každému kto prispel.

V zmysle zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach sme doručili Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (MV SR) predbežnú správu verejnej zbierky "Bez ohrozenia 2019". MV SR konštatovalo, že správa obsahuje všetky náležitosti v zmysle zákona. Nech sa páči, poskytujeme vyhodnotenie k nahliadnutiu.

V zmysle zákona č. 162/2014 o verejných zbierkach bola dňa 15.06.2021 MV SR doručená Záverečná správa verejnej zbierky s názvom "Bez ohrozenia". Použitie výnosov zbierky a vyhodnotenie MV SR  poskytujeme k nahliadnutiu nižšie.

aktualizované dňa 17.07.2021


Podmienky verejnej zbierky

S radosťou oznamujeme, že sme splnili všetky požiadavky stanovené zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a tak Ministerstvo vnútra vydalo na našu žiadosť rozhodnutie o zápise verejnej zbierky s názvom „Bez ohrozenia“ pod registrovým číslom 000-2019-027281.

Zbierka je zameraná na deti, ktoré sú v núdzi, zanedbávané a týrané. Je na každom z nás ako sa k tomu postavíme, ale budeme radi keď prispejete aj Vy.  

Výnos zo zbierky bude použitý:
- na materiálnu a finančnú pomoc rodičom týraných a zanedbávaných detí,
- na úhradu detských táborov v SR,
- na riešenie neobvyklých, životných a krízových situácií rodín s deťmi,
- na podporu krízových centier v SR.

Výskyt týrania, zneužívania a zanedbávania detí na Slovensku zatiaľ nie je štatisticky dostatočne zmapovaný. Bolo by však naivné vyvodiť z toho, že naša spoločnosť je v tomto smere zdravá. Informácie o domácom násilí páchanom na deťoch prenikajú na verejnosť čoraz častejšie, pričom väčšina násilia v rodinách či školách ostáva naďalej bez povšimnutia.

Postavme sa tomuto tichému zlu čelom a pomáhajme tým najmenším.  

Ďakujeme vopred za váš záujem a pomoc.