Ako urobiť z dieťaťa rukojemníka

Šok v súdnictve

Pred niekoľkými dňami sa celým Slovenskom a Českom prehnal príbeh, z ktorého behá mráz po chrbte. Príbeh 11 ročnej Alexie z Brna, ktorú súd svojim rozsudkom „uväznil“ v krízovom centre v Brne, aby sa učila láske ku svojmu otcovi. Ani jeden z rodičov nesmie svoje dieťa kontaktovať žiadnymi elektronickými komunikačnými prostriedkami, dcéru môžu navštevovať len v presne stanovených dňoch a hodinách. V krízovom centre má byť Alexia do konca júna 2020, od 1. júla 2020 má bývať u svojho otca v Prešov. Tento príbeh určite pozná väčšina z čitateľov.

Alexia_pomahamesrdcom_domajpg

Zdroj:  https://www.bajecnezeny.sk/neuveritelny-rozsudok-sudu-dievca-alex-11-sa-musi-ihned-naucit-milovat-ot.....

Podľa dostupných informácií prebiehal spor o úpravu styku dieťaťa s rodičmi už dlhšiu dobu a Alexia sa stala obeťou tohto sporu. Súd tento nezvyčajný spor o dcéru vyriešil naozaj neobvykle. I keď rozsudok je veľmi neobvyklý a krutý, zákony umožňujú aj takúto možnosť. K takejto situácii však dochádza naozaj až v úplne krajnom prípade, kedy rodičia jednoducho nie sú schopní spolu komunikovať a svoje problémy si kompenzujú cez dieťa.

Po zverejnení rozsudku nechalo mnoho ľudí na webovom portály znamysoudce.sz negatívne komentáre priamo na osobu sudcu. Jeden napísal, že takto nemôže človek s empatiami a citom pre právo vôbec rozhodnúť. Ďalší, že „Rozhodnutí o malé Alexii připomíná HOROR, emotivně bych ho nazval psychopatickým , tedy bez trochy lidskosti. Jako by právo otce, odsouzeného násilníka, stálo nad právy děvčátka na šťastný život. Nic z dostupných informací nenasvědčuje tomu, že by to bylo i ku prospěchu děvčete. Odloučit tak malé dítě od matky, na kterou je zvyklá, šoupnout jí do krizového centra a poté poslat domu k násilníkovi, který nejeví zájem a je důvodné podezření, že jde o pomstu.... Boha jeho, co je to za člověka..“.

Prvý pohľad niekedy klame

Áno, určite nie je v poriadku aby dieťa skončilo v krízovom centre keď má obidvoch rodičov. I keď médiá neustále podávajú celý spor tak, že otec nemá o dcéru vôbec žiadny záujem, je potrebné sa trochu aj zamyslieť, zistiť súvislosti, fakty a až potom vydať nad dotyčným „súd“.

Podľa súdu môže práve matka za to, že sa dcéra bojí otca. Uvádza: „Úplne zlyhala v roli rodiča v tom smere, že to bola práve ona, ktorá svojim chovaním, prístupom k otcovi, postupne dosiahla stav, kedy samotná maloletá odmietala kontakty a stretávanie s otcom, prejavujúc pri tom značné obavy a strach zo stretnutia (ktorý vyústil do somatizácie)“. Otec sa podrobil dôkladnému znaleckému skúmaniu, z ktorého vyšiel ako úplne dôveryhodný, kľudný, emočne stabilný, neagresívny a nekonfliktný človek. Matka, naopak, bola vyhodnotená ako nadpriemerne intelektuálne disponovaná, avšak afektívne labilná, so zvýšenou potrebou obdivu a uznania, zvýšene senzitívna, infantilná, psychosociálne nezrelá, neustále sa zaoberajúca sa jedlom s epizódami prejedania s následným zvracaním.

Ďalej podľa rozsudku súdu matka Alexie „nemá nič proti umiestneniu neplnoletej v ambulantnej, prípadne ústavnej starostlivosti centra xxxxx, ale pokiaľ ide o riešenie výchovy, v konečnom dôsledku nie je toho názoru, že by mala byť neplnoletá zverená do starostlivosti otca“.

str2jpg

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/630717/je-to-poprava-rika-o-rozsudku-mama-alexi....

Problematické bolo aj samotné stretávanie otca s dcérou. V apríli 2019 bolo zistené, že k styku otca s dcérou nedochádzalo. Po výzvach orgánov sociálno-právnej ochrany detí (v skratke OSPOD) otec Alexie dohodol asistovaný styk s dcérou v krízovom centre. Matka najprv nesúhlasila ale po vysvetleniach nakoniec asistovaný styk otca s dcérou prebehol/bol realizovaný. „Aj v tomto prípade bolo zrejmé, že komunikácia medzi rodičmi je nefunkčná“, pretože vôbec k realizácii stretnutí otca s dcérou bola potrebná niekoľkonásobná intervencia OSPOD (výzvy, vzájomné zdeľovanie stanoviska jedného rodiča druhému a podobne).

Asistované stretnutia v krízovom centre prebehli spolu 3 krát. Po treťom stretnutí podala matka Alexie na pracovníkov centra sťažnosť. Ďalšie asistované styky matka odmietla. Žiadala aby sa otec stretával s Alexiu podľa pôvodného rozhodnutia Krajského súdu v Brne. Podľa tohto rozhodnutia zo dňa 28.5.2018 sa má otec stretávať s dcérou každú párnu sobotu. Od tohto rozhodnutia však k stretávaniu dcéry s otcom vôbec nedošlo pričom otec sa k prevzatiu dieťaťa dostavoval. Tu už môžeme konštatovať, že už samotní prítomní vedeli čo sa dialo – či Alexia naozaj nechcela alebo odmietala ísť k otcovi, a či otec naozaj mal alebo nemal záujem s dcérou tráviť svoj čas. 

Neviditeľná strana duše

Na druhej strane však súdna znalkyňa Jaroslava Chudobová uviedla, že podľa jej názoru s ohľadom na psychiku maloletej nemôže odporučiť jej zverenie do starostlivosti otca, nakoľko by v dôsledku zmeny mohla upadať do depresií, mohli by sa u nej prejavovať samovražedné sklony či poruchy príjmu potravy. Z pohľadu mladého dievčaťa je toto tvrdenie určite pravdivé. Roky vyrastala a žila v určitom prostredí, v prostredí v ktorom si vytvorilo vzťahy, v ktorom má svoju stabilitu a má odísť do úplne cudzieho prostredia. Že sa Alexii zrútil svet? Áno, zrútil, ale vďaka jej vlastným rodičom.

Celé je to mocenský boj o dieťa. Ľudia, prosím, dieťa nie je vec. Nie je možné si ho pohadzovať z miesta na miesto, z krajiny do krajiny. Dieťa nikomu nepatrí. Dieťa je samostatná mysliaca bytosť a rodičia majú právo a povinnosť podieľať sa na jeho výchove, vzdelaní a raste tak, aby nebola narušená jeho individualita a duševný stav. Sme veľmi často svedkami toho ako sa rozvedení rodičia snažia cez dieťa riešiť svoje osobné spory, ako sa snažia deti „huckať“ proti vlastným rodičom. Toto však nie je cesta. Je potrebné myslieť predovšetkým na záujmy dieťaťa a nie na tie vlastné.

Patová situácia

Ďalším zaujímavým faktom v rozsudku je, že počas pobytu Alexie v krízovom centre má otec tento čas využiť na získanie súhlasu matky, či rozhodnutie súdu, s premiestnením Alexie na Slovensko, nakoľko si to vyžadujú medzinárodné zmluvy a nariadenia. Bez tohto súhlasu nie je otec oprávnený vziať si dcéru na Slovensko. A týmto sa celý spor dostáva do nepríjemnej situácie. Dcéra je umiestnená do krízového centra, matka podľa všetkého bráni styku otca s dcérou a nesúhlasí so zverením do starostlivosti otca. Na druhej strane má otec získať súhlas matky s presťahovaním dcéry na Slovensko. Je vysoko pravdepodobné, že ho od matky nezíska, a teda sa obráti na súd. Súd bude trvať pravdepodobne dlhšie ako 6 mesiacov, a teda dlhšie ako do konca júna 2020. Čo sa stane potom? Alexia pôjde naspäť k matke a celý kolobeh súdov začne odznova?

kuforalexiapomahamesrdcomjpg

Zdroj: www.pixabay.com

Je to naozaj veľmi neľahká situácia, ktorej výsledkom je veľmi negatívny vplyv na mladé dievča. Aj toto správanie je istá forma týrania dieťaťa. Zážitky z tohto obdobia si bude niesť celý život. Jedno je však isté a mal by si to uvedomiť každý rodič – Vaše dieťa nie je vec, Vaše dieťa nie je nástroj na pomstu, Vaše dieťa nie je nevšímavá bytosť bez emócií. Prosím správajte sa tak aby práve Vaše dieťa netrpelo. Veď deti sú to najdôležitejšie čo tu máme, čo po nás na tomto svete zostane. Aj samotný súd konštatoval, že „verí, že po dobu, čo bude neplnoletá umiestnená v Krízovom centre, dôjde i medzi rodičmi k určitej konsolidácii ich vzťahov a to aspoň v rovine rodičovskej a úpravu styku do budúcnosti nebude treba“.Za všetky deti ďakujem.

Autor: Anton Minárik

Zdroje:

1. Prípad, ktorý otriasa Českom a Slovenskom: Najhorší deň v živote Alexie! Prvá noc bez rodiny: https://www.topky.sk/cl/11/1851681/Pripad--ktory-otriasa-Ceskom-a-Slovenskom--Najhorsi-den-v-zivote-....

2. Hodnocení soudcú: http://znamysoudce.cz/Soudce.aspx?id=1701

3. Nepochopiteľný verdikt v Česku: Alexii sa rozhodnutím súdu zrútil svet, má sa naučiť milovať otca:  https://www.topky.sk/cl/11/1850955/Nepochopitelny-verdikt-v-Cesku--Alexii-sa-rozhodnutim-sudu-zrutil.... 

4. Šokujúci prípad Alexie, ktorá skončila v decáku: Zeman vytiahol na matku chúlostivé tajomstvo: https://www.topky.sk/cl/11/1852215/Sokujuci-pripad-Alexie--ktora-skoncila-v-decaku--Zeman-vytiahol-n....

5. Chudák Alexia (11)! Pyká za rozvodovou válku mámy a táty: Rozsudek rozkryl podivné vztahy rodičů:  https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/631501/chudak-alexia-11-pyka-za-rozvodovou-valk....

6. Je to poprava! říká o rozsudku máma Alexie (11): Dívka musí hned na převýchovu, aby se naučila milovat otce:  https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/630717/je-to-poprava-rika-o-rozsudku-mama-alexi....