Vrátiť sa na blog
Hrozba najmenším

Šikana ako forma násilia. Šikana ako ohrozenie našich najmenších. Veľmi vážna forma násilia, ktorá naberá na intenzite a vážnosti.

Čítajte viac