Verejná zbierka "Bez ohrozenia 2019"

V nadväznosti na predchádzajúci článok o týraných, zanedbávaných a zneužívaných deťoch na Slovensku vám s radosťou oznamujeme, že spúšťame celoslovenský projekt - verejnú zbierku s názvom "Bez ohrozenia 2019".

Po splnení podmienok o verejných zbierkach, ktoré stanovuje zákon o verejných zbierkach, nám Ministerstvo vnútra vydalo rozhodnutie o zápise verejnej zbierky "BEZ OHROZENIA 2019" do registra verejných zbierok a to pod registračným číslom 000-2019-020972. Naša zbierka sa už pomaly ale isto dostáva do povedomia. O našej aktivite si môžete prečítať bližšie na portály Bystricoviny.sk v článku OZ Pomáhame srdcom spúšťa projekt pre týrané deti BEZ OHROZENIA 2019.

bezohrozenia_pomahamesrdcomjpg

V poslednom čase sa na nás z každej strany valia nové a nové prípady týrania detí, alebo životných partnerov. Toto tiché zlo, ktoré naštrbuje naše medziľudské vzťahy sa pomaly ale isto dostáva na povrch. Nesmieme zatvárať pred ním oči. Musíme s ním bojovať. Začnime od nášho najbližšieho okolia. Ako uvádzajú rôzne zdroje, veľkým problémom sa stáva čoraz častejšia šikana na školách a jej čoraz viac agresívne formy. Samotní učitelia konštatujú, že často len niečo tušia, ale ďalej sa nič nedeje. To naozaj? V dnešnej vyspelej spoločnosti sa takto staviame k tak vážnej téme?

pomahamesrdcom_sikananaskolachjpg

Zdroj: pixabay.com

Častým problémom je, že samotné obete alebo ďalší rodinní príslušníci o týraní u nich doma mlčia. Hanbia sa. Boja sa ako bude reagovať ich okolie, dokonca ako bude reagovať ich blízka rodina. Netreba sa však báť. V prípade odmietnutia zo strany najbližšieho okolia treba ísť ďalej, treba ďalej komunikovať so svojím okolím, nájsť niekoho, komu je možné zdôveriť sa. Prijímateľ tej informácie by však nemal ignorovať, ale reagovať.

Odhalenie týrania je ťažké odhaliť. Svedčia o tom aj vyjadrenia sociálnej pracovníčky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave Zuzany Gúckej:  „Syndróm sa môže objaviť v ktorejkoľvek rodine, nezáleží pritom na etniku, náboženskej príslušnosti, vzdelaní alebo sociálnom statuse. Obeťami bývajú tí najzraniteľnejší, deti, ktoré to nevedia ani pomenovať a málokedy na to upozornia. Preto je dôležité o tomto jave hovoriť, aby ho širšia verejnosť poznala,“  (zdroj: Prípady týrania či zneužívania detí na Slovensku nie sú vôbec ojedinelé, www.noviny.sk)

odhalenienasilia_pomahamesrdcomjpg

Zdroj: pixabay.com

Na Slovensku máme mnoho otrasných prípadov týrania malých detí. Momentálne spoločnosťou rezonuje prípad učiteľa, ktorý obťažoval svojho 11 ročného žiaka. Za svoje činy už v minulosti pykal, zmenil si meno a opakovane sa zamestnal ako pedagóg. Zaznamenávame však obrovské zlyhanie štátnych orgánov. V konečnom dôsledku je pre spoločnosť dôležité vypracovať úspešný a kvalitný program na ochranu obetí násilia. Našu krajinu čaká ešte mnoho krokov k dosiahnutiu spravodlivého systému.

Autor článku: Anton Minárik


Zdroje:
1.  Prípady týrania či zneužívania detí na Slovensku nie sú vôbec ojedinelé - 
https://www.noviny.sk/slovensko/247093-pripady-tyrania-ci-zneuzivania-deti-na-slovensku-nie-su-vobec-ojedinele
2. Ľahostajnosť štátu je neúnosná. So sexuálnymi deviantmi sa narába v rukavičkách -  https://glob.zoznam.sk/lahostajnost-statu-je-neunosna-so-sexualnymi-deviantmi-sa-naraba-v-rukavickach/?