Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

V zmysle Všeobecných obchodných podmienok máte nárok na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť zároveň doklad o kúpe - faktúru. 

Vyplnený formulár, alebo iné vyhlásenie, prosím pošlite na náš 

email: pomahamesrdcom@pomahamesrdcom.sk 

alebo na našu adresu: OZ Pomáhame srdcom, Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica.

Ďakujeme za nákup. 

Budeme pracovať na zlepšení aby ste v budúcnosti boli spokojní s nákupom u nás.